Skip to content

Комисии

Членови на органите на ШФМ:

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА

1. Рамиз Дема – ШК Шкупи, Скопје
Претседател на Комисија
2. Трајче Недев– ШК Бафет, Велес
3. Оливер Органџиев ФМ – ШК Куманово 1, Куманово

КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

1. Илиќ Љубомир - ШК Капабланка Скопје, Претседател на Комисија
2. Марјан Митков ИМ– ШК ГАМБИТ АССЕКО СЕЕ, Скопје
3. Душко Стефановски ФМ - ШК Гостивар, Гостивар

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ШАХОТ ЗА МЛАДИ

1. Љубиша Андоновски ФМ, ФТ – Претседател на Комисија, ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје
2. Александар Јевтимов – Цареви Кули, Струмица
3. Орце Данчевски ИМ, ФТ – ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје
4. Жарко Митковски ФТ – ШК Куманово, Куманово
5. Борис Лушески ФТ- ШК Ласкер, Охрид

СУДИСКА КОМИСИЈА
 

1. Сашко Лакински ИА – Претседател на Комисија, Скопје
2. Воислав Мерџановски – ШК Гостивар, Гостивар
3. Драгана Николовска ФА – МШК Центар, Скопје

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

1. Сервер Зендели - ШК Теута Куманово, Претседател на Комисија
2. Сашо Симјановски - МШК Центар, Скопје
3. Александра Гакидова - Скопје

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

1. Ѓорѓи Миновски – МШК Центар, Претседател на Комисија
2. Оливер Дејановски - ШК Крива Паланка
3. Неџмедин Садики - Теута, Липково

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ОДНОС СО МЕДИУМИ

1. Ненад Баткоски – Претседател на Комисија, ШК Карпош, Скопје
2. Азис Мамути - Шах Мат, Градец
3. Семра Ајети – новинарка, Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРОБЛЕМСКИ ШАХ

1. Николче Филипов - Велес, Претседател на Комисија
2. Гоце Илковски - Скопје
3. Никола Столев - Скопје

КОМИСИЈА ЗА РАНГИРАЊЕ НА КЛУБОВИ И АКТИВНИ СПОРТИСТИ ( АМС )

1. Зоран Стојчевски ФМ, ИО, ФТ – ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје, Претседател на комисија
2. Агим Шемшију – ШК Куманово 1, Куманово
3. Горан Главинац - ШК Карпош, Скопје

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Горан Главинац – Претседател на Комисија, ШК Карпош, Скопје
2. Ѓорѓи Миновски – МШК Центар, Скопје
3. Даниел Анѓеловски – ШК Крива Паланка, Крива Паланка

СТРУЧНА КОМИСИЈА

1. Марјан Митков ИМ - Претседател на Комисија, Секретар на ШФМ
2. Љубиша Андоновски ФМ, ФТ – Селектор на женска репрезентација
3. Орце Данчевски ИМ, ФТ
4. Зоран Илиќ ФМ , - Селектор на младинска репрезентација
5. Жарко Селковски - ШК Дамин Гамбит, Скопје
6. Катерина Петревска - ШК Гамбит, Скопје
7. Атанас Кизов ИМ, Селектор на машка репрезентација