Одлуки на Управен Одбор донесени на трета седница во 2024 г.

Одлуки донесени на третата седница на управен одбор одржана на 19.05.2024 год. може да ги видите тука.

Извештаи за искористени Ваучери во спортот 2019

Finansiski_izvestaj_MSKCENTAR_2020

Finansiski_izvestaj_GAMBIT_2020

SK Prilep-vaucer AMS 2019

Карпош-Извештај за Ваучер 2019

Пропратно писмо до АМС за потрошени средства по Ваучер 2019

ШК АЛКАЛОИД Скопје Извештај за Ваучер 2019

Филип Панчевски-Извештај за искористен Ваучер 2019

Агенција за млади и спорт – документи од јавен карактер

https://chessmkd.mk/?p=353&preview=true

https://chessmkd.mk/?p=342&preview=true

Допис до сите Национални спортски федерации

ИЗЈАВА

Упатство за користење на Уредбата за финансиска поддршка

УРЕДБА СЛУЖБЕН ВЕСНИК

БАРАЊЕ И ИЗЈАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ 2020

БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА