Шаховската Федерација на Македонија во соработка со Шаховскиот Клуб Гамбит Ассеко Сее организира СЕМИНАР за ФИДЕ ТРЕНЕРИ во периодот од 02. до 03. септември 2018 во хотел Метропол, Охрид.

Време траењето на семинарот е 15 часовиво кој е вклучен и завршниот испит.

Распоредот на предавање е следниот:  Предавач на семинарот е ФИДЕ СЕНИОР ТРЕНЕР и Шаховски Велемајстор Georg Mohr (Словенија). Предавањата ќе бидат на српски јазик.

 

 

Котизацијата за семинарот изнесува 100 ЕУР во денарска противредност 6200 денари, за сите учесници на семинарот.

Износот може да се плати во готово или на сметка на Шаховскиот Клуб Гамбит Ассеко Сее,

жиро сметка:300-0000022589-72 

депонент: Комерцијална Банка

При пријавувањето треба да се пополни формуларот (FTS-MKD 2018-ID Card FTS-MKD 2018-ID Card.doc) со слика и кратка биографија и да се достави на eмаил: zorans@asseco-see.mk.

Линк за семинарот на сајт ФИДЕ е следниот

http://fide.com/component/content/article/15-chess-news/11106-fide-trainers-seminar-in-ohrid-fyrom.html

Контакт за сите информации како и можностите за сместување, можете да ги добиете кај Зоран Стојчевски
(070/247-247, zorans@asseco-see.mk). Прашања до предавачот можете да поставите на e-mail georg.mohr1965@gmail.com .

Линк до соопштението. http://chess-mkd.mk/wp-content/uploads/2018/08/FTS-MKD-2018-ID-Card.doc

Претседател на ШФМ
Благоја Богоевски

 

 

Recommended Posts