Skip to content

Список на Комисии и членови на комисии при ШФМ

Членови на органите на ШФМ:

УПРАВЕН ОДБОР

1. Саша Богдановиќ, Претседател
2. Агим Шемшију – Потпретседател
3. Александра Гакидова – Секретар на УО
4. Зоран Стојчевски – Ассеко СЕЕ, член
5. Крсте Танчевски - Цареви Кули, член
6. Воислав Мерџановски – ШК Гостивар, член
7. Рамиз Дема – ШК Шкупи, член
8. Борис Лушеску - Ласкер, член
9. Сурија Таук – ПСУ Јахја Кемал, член
10. Иван Недев - Бафет, член
11. Арлинд Јонузи - член